×

روند نمای الگوریتم ۸نمره کتاب کار و فناوری نهم صفحه ۱۰

۳,۰۰۰ تومان

نمودار الگوریتم صفحه ۸ کتاب کاروفناوری نهم

۲,۰۰۰ تومان

تحقیق اسرار خوراکی ها

۱۰,۰۰۰ تومان

بیماری‌های ناشی از گوشت

۵,۰۰۰ تومان

تحقیق ارزیابی پایداری اجتماعی محلات شهر جهرم

۴,۰۰۰ تومان

تحقیق نگاهی به تصویر زن و حقوق زنان در شعر شاعران معاصر عرب

۴,۰۰۰ تومان

ساعت کار در کارهای کشاورزی چگونه تعیین می شود؟

۲,۰۰۰ تومان

تحقیق وکالت

۳,۰۰۰ تومان

تحقیق ارائه ی یک روش اتوماتیک سریع و دقیق جهت اندازه گیری چربی زیرپوستی بدن در تصاویر MIRI

۳,۰۰۰ تومان

پایان نامه شبکه موردی بین خودرویی

۱۲,۰۰۰ تومان

مطالب رایگان

بیشتر
0