×

بررسی ساخت بتن حفاظ تابشهای هسته ای

۵,۰۰۰ تومان

مقاله ﺁﺷﻨﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﺩﻓﺘﺮ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﭘﺮﻭژﻩ (Project Management Office (PMO))

۱۰,۰۰۰ تومان

الزامات ضابطین دادگستری در رابطه با حفظ حقوق شهروندی در نظام حقوق کیفری ایران

۵,۰۰۰ تومان

الگوریتم کلونی مورچگان – ACO

۱۰,۰۰۰ تومان

زبان بدن چیست

۴,۰۰۰ تومان

تحقیق مصرف کالای ملی از دیدگاه آیات و روایات

۵,۰۰۰ تومان

تحقیق فلسفه دین

۱۵,۰۰۰ تومان

ارتباط بین ژیاردیازیس و آلرژی در کودکان مراجعه‌کننده به کلینیک آلرژی مرکز طبی کودکان تهران ۸۳-۱۳۸۲

۴,۰۰۰ تومان

برنامه ریزی آموزشی در سطح خرد، مؤسسه و اصلاح و نوآوری

۵,۰۰۰ تومان

اثر بخشی تبلیغات بانکی در جذب مشتری

۴,۰۰۰ تومان
0