تحقیق اسرار خوراکی ها

۱۰۰۰۰ تومان

بیماری‌های ناشی از گوشت

۵۰۰۰ تومان

تحقیق ارزیابی پایداری اجتماعی محلات شهر جهرم

۴۰۰۰ تومان

تحقیق نگاهی به تصویر زن و حقوق زنان در شعر شاعران معاصر عرب

۴۰۰۰ تومان

ساعت کار در کارهای کشاورزی چگونه تعیین می شود؟

۲۰۰۰ تومان

تحقیق وکالت

۳۰۰۰ تومان

تحقیق ارائه ی یک روش اتوماتیک سریع و دقیق جهت اندازه گیری چربی زیرپوستی بدن در تصاویر MIRI

۳۰۰۰ تومان

پایان نامه شبکه موردی بین خودرویی

۱۲۰۰۰ تومان

ارائه یک سیستم تصمیم یار هوشمند برای تشخیص بیماری‌های جدی قلب با استفاده از سیگنال الکتروکاردیوگرام

۵۰۰۰ تومان

بررسی مسئولیت مطلق در حقوق کیفری ایران و انگلیس

۵۰۰۰ تومان
0