مقاله ﺁﺷﻨﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﺩﻓﺘﺮ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﭘﺮﻭژﻩ (Project Management Office (PMO))


در حال بارگذاری
۱۸ شهریور ۱۳۹۷
word doc
255kb
32
۱۰,۰۰۰ تومان
خرید

ﺁﺷﻨﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﺩﻓﺘﺮ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﭘﺮﻭژﻩ (Project Management Office (PMO))

ﻣﺒﺎﻧﻲ، ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ، ﻛﺎﺭﻛﺮﺩﻫﺎ ﻭ ﻣﺪﻝ ﻫﺎ

چکیده

ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺭﻭﻳﻜﺮﺩ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﭘﺮﻭژﻩ، ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻮﺍﺟﻬﻪ ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺕ ﻭ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻥ ﻭ ﻧﻴﺰ ﺿﺮﻭﺭﺕ ﺗﻮﺍﻧﻤﻨﺪﺳﺎﺯﻱ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻫﺎ ﺩﺭ ﻣﺮﻛﺰﻳﺖ ﺑﺨﺸﻲ ﻭ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﭘﺮﻭژﻩ ﻫﺎ ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﺗﺎ ﺿﻤﻦ ﺍﺑﺪﺍﻉ ﺍﺑﺰﺍﺭﻫﺎ، ﺗﻜﻨﻴﻚ ﻫﺎ ﻭ ﺭﻭﻳﻜﺮﺩﻫﺎﻱ ﻧﻮﻳﻦ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺁﻥ ﻫﺎ ﻧﻴﺰ ﺭﺷﺪ ﭼﺸﻤﮕﻴﺮﻱ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. ﻳﻜﻲ ﺍﺯ ﺭﻭﻳﻜﺮﺩﻫﺎﻱ ﻧﻮﻳﻦ ﻛﻪ ﺑﺪﻟﻴﻞ ﺍﻫﻤﻴﺖ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﺯﻳﺎﺩ ﻭ ﻧﻘﺶ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﺁﻣﻴﺰ ﺵ ﺗﻮﺍﻧﺴﺘﻪ ﺟﺎﻳﮕﺎﻩ ﺩﺭﺧﻮﺭﻱ ﺭﺍ ﺑﻴﻦ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻫﺎﻱ ﭘﺮﻭژﻩ ﺍﻱ ﺑﺪﺳﺖ ﺁﻭﺭﺩ، ﺩﻓﺘﺮ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﭘﺮﻭژﻩ1 ﺍﺳﺖ. ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻫﺎ ﺩﺭ ﺗﻼﺵ ﺍﻧﺪ ﺗﺎ ﺿﻤﻦ ﺍﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﺩﻓﺘﺮ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﭘﺮﻭژﻩ ﺩﺭ ﻣﺴﻴﺮ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺳﻄﺢ ﺑﻠﻮﻍ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﭘﺮﻭژﻩ ﻭ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺍﺛﺮﺑﺨﺸﻲ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﭘﺮﻭژﻩ ﻫﺎ ﺣﺮﻛﺖ ﻛﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﺿﻤﻦ ﺭﺷﺪ ﻧﺮﺥ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﭘﺮﻭژﻩ ﻫﺎﻳﺸﺎﻥ، ﻋﻤﻠﻜﺮﺩ ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﻲ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎﻱ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﺭﺗﻘﺎء ﺩﻫﻨﺪ.

ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﻳﻦ، ﺩﺭ ﺍﺑﺘﺪﺍ ﺣﺼﻮﻝ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻛﺎﻓﻲ ﺍﺯ ﻣﺒﺎﻧﻲ ﻭ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﺩﻓﺘﺮ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﭘﺮﻭژﻩ ﺿﺮﻭﺭﻱ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ ﺁﻳﺪ. ﺍﺯ ﻫﻤﻴﻦ ﺭﻭ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺑﺨﺸﻲ ﺍﺯ ﻣﺒﺎﻧﻲ، ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ، ﻛﺎﺭﻛﺮﺩﻫﺎ ﻭ ﻣﺪﻝ ﻫﺎﻱ ﭘﻴﺎﺩﻩ ﺳﺎﺯﻱ ﺩﻓﺘﺮ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﭘﺮﻭژﻩ ﻣﻲ ﭘﺮﺩﺍﺯﻳﻢ…

نوع فایل: ورد قابل ویرایش word doc
تعداد صفحات: 32صفحه
قیمت: 10000تومان

 

 

  راهنمای خرید:
  • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید 02645340413.