تحقیق یادگیری مشارکتی در پیشرفت تحصیلی


در حال بارگذاری
۶ شهریور ۱۳۹۷
word doc
147kb
66
۱۰,۰۰۰ تومان
خرید

یادگیری مشارکتی در پیشرفت تحصیلی

چکیده

یکی از مباحث کلیدی و مهم در آمـوزش و پـرورش ، بحث یادگیری میباشد؛ این که یادگیری چیست؟ چگونـه اتفاق میافتـد؟ نقـش عوامـل محیطـی و پیرامـونی در ایـن زمینه چیست؟ شرایط یادگیرنده چگونه باشد تـا یـادگیری بــا پایــداری بیشــتری صــورت گ یــرد و بــالاخره ایــن کــه کدامیک از روشهای یادگیری نسبت به دیگر روشهـای یادگیری موثرترند؛ اینها مواردی است کـه پژوهشـگران و صاحب­نظران مطالب بسیار متنوع و در برخی موارد مشابهی را مطرح نمودند.

یادگیری مشارکتی ، به عنوان یک راهبرد آموزشی مـؤثر در بهبـود پیـشرفت تحصیلی دانش آموزان شناخته شده است . پیشرفت تحـصیلی دانـش آمـوزان در گروه های مشارکتی ، با ارتقاء موفقیت دیگران از طریق همکـاری، سـهیم شدن، نظارت و تشویق یکدیگر تکمیل می شود. هدف یک گـروه یـادگیری مشارکتی، به حد اکثر رساندن یادگیری همه اعضا است . بـدین منظـور ایـن پژوهش، به بررسی تاثیر روش یادگیری مشارکتی بر پیـشرفت تحـصیلی دانش آموزان می باشد.

عنوان:یادگیری مشارکتی در پیشرفت تحصیلی
نوع فایل: ورد قابل ویرایش word doc
تعداد صفحات:66صفحه
قیمت: 10000تومان

فهرست مطالب

چکیده ————————————————————————— 1
مقدمه ————————————————————————— 2
فصل اول: اهداف، ضرورت و پرسش های تحقیق
اهداف تحقیق ——————————————————————— 3
پرسش های تحقیق —————————————————————– 3
اهمیت و ضرورت تحقیق ———————————————————— 3
بیان مسئله ———————————————————————– 5
پیشینه تحقیق ——————————————————————– 7
فصل دوم: عوامل موثر در پیشرفت تحصیلی
پیشرفت تحصیلی —————————————————————- 9
فصل سوم: یادگیری مشارکتی (فواید، عناصر، اصول)
یادگیری و انواع آن ————————————————————– 15
یادگیری سنتی —————————————————————– 15
یادگیری مشارکتی ————————————————————— 15
تفاوت یادگیری سنتی و یادگیری مشارکتی ——————————————- 17
روش تدریس مشارکتی و اجرای آن ————————————————- 21
روش یادگیری مشارکتی ———————————————————– 22
اهداف یادگیری مشارکتی ———————————————————- 24
ایجاد جو مشارکت در کلاس درس ————————————————— 26
رویکردهای یادگیری مشارکتی —————————————————— 27
سازماندهی رویکرد یادگیری مشارکتی ———————————————– 29
مراحل اجرای روش یادگیری مشارکتی ———————————————– 30
محاسن روش یادگیری مشارکتی —————————————————- 31
عناصر اصلی یادگیری مشارکتی —————————————————– 32
نظریه های یادگیری ————————————————————– 34
معرفی 4 نظریه یادگیری ———————————————————- 35
انواع رویکردها —————————————————————— 35
فواید یادگیری مشارکتی ——————————————————— 42
سازمان دهی یادگیری مشارکتی —————————————————- 45
اثرات کاربرد روش یادگیری مشارکتی ———————————————– 46
یادگیری مشارکتی سازمان یافته در مقابل یادگیری مشارکتی غیر سازمان یافته ————– 47
4 تکنیک یادگیری مشارکتی —————————————————— 48
اصول و قوانین اصلی برای یادگیری مشارکتی —————————————– 49
مزایای تحصیلی یادگیری مشارکتی ————————————————– 50
فصل چهارم: محدودیت ها و چالش های یادگیری مشارکتی
چالش¬های یادگیری مشارکتی ——————————————————- 52
موانع آموزش مشارکتی ———————————————————— 53
محدودیت ها ——————————————————————– 55
فصل پنجم: جمع بندی و پیشنهادات
جمع بندی ———————————————————————- 57
پیشنهاد ———————————————————————– 59
منابع و مآخذ ——————————————————————– 60

عناوین جداول
جدول شماره (1): مقایسه فعالیت های گروه های مشارکتی با گروه های کوچک —————- 19
جدول شماره (2): تفاوت کلاس های مشارکتی و غیر مشارکتی —————————- 20
جدول شماره (3): مدل یادگیری مشارکتی ——————————————– 44

  راهنمای خرید:
  • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید 02645340413.