بررسی تاثیر تعهد سازمانی بر ترک خدمت کارکنان


در حال بارگذاری
۲۲ شهریور ۱۳۹۷
word doc
33kb
23صفحه
۸,۰۰۰ تومان
خرید

بررسی تاثیر تعهد سازمانی بر ترک خدمت کارکنان

چکیده

تحقیق حاضر، به منظور بررسی تاثیر تعهد سازمانی بر ترک خدمت کارکنان صورت گرفته است. جامعه آماری این تحقیق کارکنان شرکت مهر کام پارس تهران میباشد. نمونه آماری متشکل از ۱۹۶ نفر کارکنان شرکت مهرکام پارس تعیین شده است. جهت بررسی تعهد سازمانی از مدل آلن و می یر و برای بررسی ترک خدمت از مدل تحقیق تاملینسون و جنکینز استفاده شده است. برای تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیه های تحقیق از آزمون همبستگی رتبه ای اسپیرمن و روش تحلیل مسیر، مؤلفه های سنجش متغیرها با “مدل اندازه گیری” یا تحلیل عاملی تاییدی و آزمون رابطه بین متغیرها با استفاده از “معادلات ساختاری” یا مدل على از طریق نرم افزار Lisrel یافته های تحقیق بدست آمد. با توجه به نتایج حاصل از فرضیه اول تحقیق مشخص شده بین تعهد سازمانی و ابعاد آن (تعهد عاطفی، تعهد مستمر و تعهد هنجاری) با ترک خدمت همبستگی معکوس و معناداری وجود دارد. به علاوه نتایج حاصل از فرضیه دوم نشان دهنده این است که در بین ابعاد تعهد سازمانی، تعهد عاطفی بیشترین تاثیر را بر ترک خدمت دارد و تعهد هنجاری و مستمر در رتبه های بعدی قرار دارند. در ضمن در بین متغیرهای تعدیل گر، متغیرهای پست سازمانی و سنوات خدمتی تعدیل گر نسبتا قوی و متغیرهای نوع استخدام و جنسیت تعدیل گر نسبتا ضعیفی می باشند…

نوع فایل: ورد قابل ویرایش word doc
تعداد صفحات: 23صفحه
قیمت: 8000تومان

فهرست مطالب
چکیده 3
۱- مقدمه 4
بیان مساله 5
پیشینه تحقیق 7
اهداف تحقیق 7
مبانی نظری تحقیق 8
ترک خدمت 8
تعهد سازمانی 9
رابطه تعهدسازمانی و ترک خدمت 10
مدل مفهومی تحقیق 11
فرضیه های تحقیق 11
روش شناسی تحقیق 12
تجزیه و تحلیل و یافته ها 13
آمار استنباطی 14
بررسی متغیرهای تعدیل گر 15
بحث و نتیجه گیری 16
نتایج فرضیه های فرعی 17
نتیجه گیری کلی 20
ارائه پیشنهادات بر مبنای یافته های تحقیق: 21
فهرست منابع 22

 

  راهنمای خرید:
  • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید 02645340413.