×

ازدواج سفید

۳,۰۰۰ تومان

مقاله بومی شناسی، بومی گرایی و دانش بومی

۳,۰۰۰ تومان

مقاله ﺁﺷﻨﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﺩﻓﺘﺮ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﭘﺮﻭژﻩ (Project Management Office (PMO))

۱۰,۰۰۰ تومان

اقتصاد سیاسی فضا و تعادل منطقه ای ایران

۵,۰۰۰ تومان

ارتباط بین ژیاردیازیس و آلرژی در کودکان مراجعه‌کننده به کلینیک آلرژی مرکز طبی کودکان تهران ۸۳-۱۳۸۲

۴,۰۰۰ تومان

ارائه ساختاری نوین در فیلترهای فعال ترکیبی برای حذف گروهی هارمونیک ها

۷,۰۰۰ تومان

تحقیق اختلافات بین شیعه سنی در نماز

۱۵,۰۰۰ تومان

ترجمه مقاله آموزش معلمان مدارس ابتدایی- مسائل و روند آن در جمهوری چک

۱۰,۰۰۰ تومان

ترجمه اثرات جیره های غذایی حاوی مکملهای پرو بیوتیکی بر اسهال جمعیت میکروبی مدفوع و عملکرد گوساله های شیر خوار

۱۵,۰۰۰ تومان

مقاله دادرسی مجازی، مفهومی نوین در عدالت قضایی doc

۳,۰۰۰ تومان
0