مقاله بومی شناسی، بومی گرایی و دانش بومی

۳۰۰۰ تومان

مقاله ﺁﺷﻨﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﺩﻓﺘﺮ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﭘﺮﻭژﻩ (Project Management Office (PMO))

۱۰۰۰۰ تومان

اقتصاد سیاسی فضا و تعادل منطقه ای ایران

۵۰۰۰ تومان

ارتباط بین ژیاردیازیس و آلرژی در کودکان مراجعه‌کننده به کلینیک آلرژی مرکز طبی کودکان تهران ۸۳-۱۳۸۲

۴۰۰۰ تومان

ارائه ساختاری نوین در فیلترهای فعال ترکیبی برای حذف گروهی هارمونیک ها

۷۰۰۰ تومان

تحقیق اختلافات بین شیعه سنی در نماز

۱۵۰۰۰ تومان

ترجمه مقاله آموزش معلمان مدارس ابتدایی- مسائل و روند آن در جمهوری چک

۱۰۰۰۰ تومان

ترجمه اثرات جیره های غذایی حاوی مکملهای پرو بیوتیکی بر اسهال جمعیت میکروبی مدفوع و عملکرد گوساله های شیر خوار

۱۵۰۰۰ تومان

مقاله دادرسی مجازی، مفهومی نوین در عدالت قضایی doc

۳۰۰۰ تومان

انواع بیماری های کبدی و درمان از طریق طب سنتی

۳۰۰۰ تومان
0