ارائه ساختاری نوین در فیلترهای فعال ترکیبی برای حذف گروهی هارمونیک ها

۷۰۰۰ تومان

تاثیر پروین اعتصامی بر ادب فارسی

۵۰۰۰ تومان

بررسی پایگاه اجتماعی و فرهنگی بر عملکرد دانشجو

۱۰۰۰۰ تومان

تحقیق برنامه نویسی اندروید

۱۰۰۰۰ تومان

بررسی اثر بخشی درمان تحلیل رفتار متقابل بر تعارضات زناشویی و سبک های عشق ورزی زوجین

۱۵۰۰۰ تومان

تحقیق بازاریابی محتوا

۴۰۰۰ تومان

تحقیق افول سازمانی در کسب و کارهای کوچک و متوسط

۱۰۰۰۰ تومان

تحقیق اشعه ایکس

۵۰۰۰ تومان

تحقیق اختلافات بین شیعه سنی در نماز

۱۵۰۰۰ تومان

آتش نشانی

۲۰۰۰ تومان
0