×

ارائه ساختاری نوین در فیلترهای فعال ترکیبی برای حذف گروهی هارمونیک ها

۷,۰۰۰ تومان

تاثیر پروین اعتصامی بر ادب فارسی

۵,۰۰۰ تومان

بررسی پایگاه اجتماعی و فرهنگی بر عملکرد دانشجو

۱۰,۰۰۰ تومان

تحقیق برنامه نویسی اندروید

۱۰,۰۰۰ تومان

بررسی اثر بخشی درمان تحلیل رفتار متقابل بر تعارضات زناشویی و سبک های عشق ورزی زوجین

۱۵,۰۰۰ تومان

تحقیق بازاریابی محتوا

۴,۰۰۰ تومان

تحقیق افول سازمانی در کسب و کارهای کوچک و متوسط

۱۰,۰۰۰ تومان

تحقیق اشعه ایکس

۵,۰۰۰ تومان

تحقیق اختلافات بین شیعه سنی در نماز

۱۵,۰۰۰ تومان

آتش نشانی

۲,۰۰۰ تومان
0