تماس با ما

آدرس فروشگاه: استان البرز– شهرستان نظرآباد– ابتدای خیابان الغدیر جنوبی – ابتدای خیابان الغدیر شمالی –  فروشگاه اینترنتی فایلوده

کد پستی:

ایمیل: faranet.cof@gmail.com

شماره تماس: 02645340413 ( ساعات تماس 09 الی 13و 16 الی 21:30 )

تلگرام : @Ahmadi_Mohsen