تحقیق حمل و نقل دریایی کالا


در حال بارگذاری
۳ مهر ۱۳۹۷
word doc
29kb
40
۸,۰۰۰ تومان
خرید

تحقیق حمل و نقل دریایی کالا

بخش اول – مقررات عمومی

 ماده ۱- تعاریف

در این کنوانسیون:

١- اصطلاح «حمل ونقل کننده» به شخصی اطلاق می شود که قرارداد حمل ونقل دریایی کالا، توسط او یا به نام او با فرستنده منعقد گردد.

٢- اصطلاح «حمل ونقل کننده ثانوی» به شخصی اطلاق می شود که حمل کالا یا قسمتی از حمل آن، از طرف حمل ونقل کننده به عهده او واگذار گردیده است؛ این اصطلاح همچنین شامل هر شخص دیگری که عملیات حمل به او واگذار شده است، نیز می شود.

۳- اصطلاح «فرستنده کالا» به شخصی اطلاق می شود که قرارداد ترابری دریایی کالا، توسط او یا به نام او و یا به حساب او، با حمل و نقل کننده منعقد شده است؛ این اصطلاح همچنین هر شخصی را که توسط او یا به نام او یا به حساب او، کالای موضوع قرارداد حمل و نقل دریایی، عملا تحویل حمل و نقل کننده دریایی شده است، نیز شامل می گردد.

۴- اصطلاح «گیرنده کالا» به شخصی اطلاق می شود که مجاز در تحویل گرفتن کالا باشد.

۵ – اصطلاح «کالا»، حیوانات زنده را نیز شامل می شود. در مواردی که محموله در داخل یک پاکت یا کانتینر یا وسیله حمل مشابه دیگری قرار داده شده یا بسته بندی شده باشد، این اصطلاح وسیله حمل یا وسیله بسته بندی کالا را نیز، در صورتیکه توسط فرستنده تهیه شده باشد، در بر می گیرد…

نوع فایل: ورد قابل ویرایش word doc
تعداد صفحات: 40صفحه
قیمت: 8000تومان

فهرست مطالب

ماده ۱- تعاریف 3
ماده ۲- قلمرو اجرا 5
ماده ۳- تفسیر کنوانسیون 6
بخش دوم: مسئولیت حمل و نقل کننده 6
ماده ۴- مدت مسئولیت 6
ماده ۵- مبنای مسئولیت 7
ماده 6- حدود مسئولیت 9
ماده ۷- دعاوی حقوقی 11
ماده ۸- سقوط حق تحدید مسئولیت 12
ماده ۹- کالا روی عرشه 12
ماده ۱۰- مسئولیت حمل ونقل کننده و حمل و نقل کننده ثانوی 13
ماده ۱۱- حمل توسط حمل ونقل کننده های متوالی 14
بخش سوم- مسئولیت فرستنده 15
ماده ۱۲- قاعده عمومی 15
ماده ۱۳- قواعد ویژه در مورد کالاهای خطرناک 15
بخش چهارم – اسناد حمل ونقل ماده 17
۱۴- صدور بارنامه 17
ماده ۱۵۔ مندرجات بارنامه 17
ماده ۱6- بارنامه: ملاحظات شروط و قدرت اثباتی 19
ماده ۱۷- تضمینات فرستنده 21
ماده ۱۸- اسناد حمل ونقل بجز بارنامه 22
بخش پنجم – حقوق و دعاوی 22
ماده ۱۹- اعلام تلف، خسارت یا تأخیر در تحویل 22
ماده ۲۰- مرور زمان دعاوی 24
ماده ۲۱۔ صلاحیت 25
ماده ۲۲-داوری 26
بخش ششم – مقررات تکمیلی 28
ماده ۲۳- شروط قراردادی 28
ماده ۲۴- خسارات مشترک 29
ماده ۲۵- سایر کنوانسیونها 29
ماده ۲6 – واحد محاسبه 30
بخش هفتم – مقررات نهایی 32
ماده ۲۷- امین 32
ماده ۲۸- امضاء، تصویب، پذیرش، تأیید و الحاق 32
ماده ۲۹- استثنائات 32
ماده ۳۰- زمان اجرای کنوانسیون 32
ماده ۳۱- کناره گیری از سایر کنوانسیونها 33
ماده ۳۲- تجدیدنظر و اصلاح 34
ماده ۳۳- تجدید نظر در سقف مبالغ و واحد محاسبه یا واحد پولی 34
ماده ۳۴- کناره گیری 35
تفاهم نامه پذیرفته شده در کنفرانس سازمان ملل متحد در مورد ترابری دریایی کالا 36

 

  راهنمای خرید:
  • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید 02645340413.