تحقیق ارزیابی پایداری اجتماعی محلات شهر جهرم


در حال بارگذاری
۱ آبان ۱۳۹۷
word doc
26kb
10
۴,۰۰۰ تومان
خرید

تحقیق ارزیابی پایداری اجتماعی محلات شهر جهرم

چکیده

پایداری اجتماعی ناشی از اقداماتی در زمینه موضوعات کلیدی که شامل عرصه‌های اجتماعی افراد و جوامع برای ظرفیت­سازی و توسعه مهارت­ها برای رفع نابرابری‌های زیست‌محیطی و فضایی می‌شود. در این تعریف پایداری اجتماعی با اصولی همچون عدالت و سلامت، با مسائل در حال ظهور در مورد مشارکت، نیازها، سرمایه‌های اجتماعی، اقتصاد، محیط‌زیست و اخیراً با مفاهیمی مثل شادی، رفاه و کیفیت زندگی در ارتباط است. در این راستا، تحقیق حاضر به ارزیابی پایداری اجتماعی بین محلات شهر جهرم پرداخته است. روش تحقیق پژوهش، توصیفی– تحلیلی است. ابزار جمع‌آوری داده‌ها، پرسشنامه بوده است. حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران به دست آمد و از پیش‌آزمون با سطح اطمینان 95 درصد 320 نفر محاسبه شد و به‌صورت سهمیه‌ای و تصادفی بین آن‌ها توزیع گردید. ضریب همبستگی پیرسون، فرضیات مورد آزمون را مبنی بر وجود رابطه معنادار و مستقیم بین متغیرهای تعلق مکانی، اعتماد اجتماعی، مسئولیت‌پذیری، احساس امنیت، تعامل اجتماعی، مشارکت اجتماعی و پایداری اجتماعی در محلات شهر جهرم تائید می‌کند (در مورد تمام متغیرهای مذکور، sig کمتر از 5/0 می‌باشد).

 

فهرست مطالب
چکیده 2
مقدمه 2
پیشینه تحقیق 4
اهداف 6
فرضیه‌ها 6
روش تحقیق 7
مفاهیم و مبانی نظری 8
نتیجه گیری 9

  راهنمای خرید:
  • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید 02645340413.